Gringo

Vad betyder ”Gringo”?

Gringo är ett ord som betyder ungefär utlänning eller främling. Den vanligaste teorin är att man har missuppfattat ordet griego i frasen ”esto está en griego”, ”det är på grekiska”. Frasen betyder att det är något man omöjligtvis kan förstå, och därifrån kommer alltså ordet gringo för något främmande.

Gringo var ursprungligen ett ord som kom från den europeiska spanskan, men används mycket sällan där, i Mexiko är det vanligt förekommande. Att ordet är vanligt i Mexiko har gjort att vissa tror att det istället handlar om en missuppfattning av orden ”green” och ”go”, vilket skulle uppstått i kriget mellan USA och Mexiko på 1800-talet.

Ordet används i Mexiko ofta för att beteckna amerikaner, som man ofta betraktat med viss fientlighet. Det har även spritts till övriga Latinamerika, och är i Brasilien till exempel vanligt för att använda om främlingar i allmänhet. I USA har det ofta använts i filmer om Mexiko, just för att det starkt förknippas med landet. Det har gett det en ännu tydligare koppling till just Mexiko.

Hur kom spanskan till Mexiko?

I början av 1500-talet utforskade många européer världen. Det var vanligt att upptäckarna såg sig som de naturliga härskarna på de nya ställen de kom till, och på så sätt hamnade stora delar av Amerika under styre av europeiska länder. Ett av länderna som annekterades var området som senare kom att bli Mexiko. Det togs över av Spanien år 1521 och kallades helt enkelt för ”Nya Spanien”. Mexiko har därefter varit scen för olika stridigheter men så småningom har gränserna bestämts och den nationella kulturen har starkt influerats av den spanska. Innan européerna kom talades olika språk av de indiankulturer som fanns där då, men vartefter indianerna tvingades undan fick spanskan en mycket stark ställning.

Det spanska språket är idag ett av världens största. Även om det har sitt ursprung i Spanien är Mexiko i Centralamerika den nation som idag har flest talare av språket. Mexiko har över 120 miljoner invånare, vilka så gott som alla numera behärskar spanska. Ett så stort land kommer utveckla det språk som talas på sitt eget sätt, även fast språket har sitt ursprung någon annanstans. Ett känt ord som just de mexikanska talarna har skapat är gringo. Mexiko har influerat kulturen i andra länder på fler sätt. Idag är det mycket vanligt att till exempel spela på online casinon med mexikanskt tema eller att äta tacos på fredagskvällar.