Arkitekt

Att designa hus & hem med en dator

Arkitekturen har sett en radikal utveckling på senare tid. En gång i tiden behövde man skissa och teckna kunders olika drömhus på papper och därefter presentera ritningar samt sketcher på hur huset i slutändan kommer att se ut. Var man arkitekt behövde man således också vara bra på att skissa och det ingick i arbetet. Nuförtiden har detta rört sig allt mer till det elektroniska och idag är det enda man behöver i princip bara en surfplatta—därefter har man allt i en och samma enhet och kan därefter inte bara sketcha och presentera huset för kunden utan även använda sig utav olika 3D program som hjälper med bostadsvisualiseringar och gör allt arbete åt en. Det enda man därefter behöver göra är att helt enkelt visa de olika programmens slutresultat för kunden och få deras samtycke.

Webben gör arkitekturen många gånger enklare

Att behöva bära runt på ett anteckningsblock, penna och skissa ofta är historia.

Idag behöver man endast en elektronisk enhet och därefter kan man presentera en överlägsen produkt åt kunder och något man aldrig tidigare hade kunnat göra med ett anteckningsblock.

Utvecklingen är väldigt positiv och har gjort arkitekturyrket inte bara roliga och smidigare att arbeta i—utan även bättre för slutkonsumenten och vidare ger dem bättre resultat än de tidigare hade kunnat få.

Färre missnöjda kunder är bättre för alla i slutändan, oavsett industri.

Vad är det som gör det teknologiska så mycket bättre än det som kom före?

Teknologi behöver inte vara elektroniskt. Teknologi är något som är tekniskt. Om man använder sig utav flinta och sten för att göra eld så är något som är lite mer tekniskt än det att helt enkelt bygga en apparat som automatiskt slår flintan i stenen och därmed är denna uppfinning teknologi.

Det som gör dagens teknologi så mycket bättre än det som kommer före är att det ökat produktiviteten med hjälp av teknologiska insatser. Tidigare använde man sig utav anteckningsblock, papper och penna. Idag har man allt detta i en och samma enhet som gör all jobb åt en—det ända man behöver är sitt pekfinger.

Vidare så behövde man tidigare ha en massa arbetare och anställda för att bygga ett hus. Det jobbet gör idag färre maskiner och därmed är teknologin av stor hjälp.

Det teknologiska är alltså nästan alltid att föredra jämfört med det som kom innan.

Var är branschen på väg?

Fortsätter utvecklingen som den gör idag så kommer vi högst sannolikt att se allt mer teknologisk hjälpreda inom arkitekturbranschen och byggbranschen. Fler maskiner, idéer och hjälpredor kommer förenkla arbetet och göra det smidigare för arbetare som slutkonsument, vilket kommer gynna hela branschen i helhet.

Ingen förlorar på en ökad effektivitet utan att frigöra mänskligt kapital är alltid en fördel. Det friar upp människor åt att kunna ägna sig åt annat, vilket innebär en större tankekraft som går åt att tänka ut sätt att förenkla, förbättra och effektivisera jobbet vidare och därmed förbättra människans tillvaro överlag.

Faktum att arkitekturbranschen gynnats av teknologin och denna effektiviserat branschen är en fördel för alla—och riktningen branschen i helhet rör sig i är en fördel för alla—bransch och konsument.